Tverrfaglig samarbeid

Teknomed har et aktivt forhold til legespesialister, fastleger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, fotterapeuter, naprapater og aktuelle pasientorganisasjoner i regionen. Våre medarbeidere kan delta på seminarer og kurs og brukes som foredragsholdere dersom det skulle være ønskelig. 

Vi mottar gjerne henvendelser fra relaterte yrkesgrupper, pasientorganisasjoner eller helseinstitusjoner om nærmere samarbeid og faglig oppdatering. Vi kan informere og undervise om faglige spørsmål relatert til ortopediteknisk virksomhet.