Hvordan få hjelp?  

Har du vært hos legespesialist eller annen rekvirent, og fått en søknad til NAV på ortopedisk hjelpemiddel ? 

• Ta kontakt med oss og vi vil hjelpe med videre saksgang

• Er søknaden allerede innvilget vil vi ta mål, produsere, levere og gi veiledning i bruk av hjelpemiddelet.

Hvis du ikke har søknad 

• Ta kontakt for råd og veiledning 33 45 45 33