Ortoser som hjelpemiddel

Ortoser er produkter som benyttes til å stabilisere, korrigere eller assistere legemsdeler med nedsatt funksjon. Ortoser kalles også skinner eller bandasjer. Ortoser kan for eksempel benyttes:

  • for å hindre en uønsket bevegelse

  • motvirke eller korrigere feilstillinger, og deformiteter

  • hjelpe en ønsket bevegelse

  • gi en avlastning

-opprettholde ønsket stilling i ledd og forbedre gangfunksjon.

Vi spesiallager ortoser etter individuelle behov eller tilpasser prefabrikkerte der dette gir den beste løsningen.

Korsetter

• Myke korsetter – Prefabrikkerte- denne legges som undertekst under fanen korsetter

• Myke korsetter – Spesialsydde- denne legges som undertekst under fanen korsetter

• Harde korsetter- denne legges som undertekst under fanen korsetter

Dette er hjelpemidler som gir en effektiv avstivning av ryggen. Tilpasses gjerne før større ryggoperasjoner eller som støtte der kroppens eget muskelskjold ikke kan opprettholde ryggens posisjon .Brukes også ved korrigering  av for eksempel scoliose.  Lages ofte over en gipsmodell tatt av pasientens kropp.

Bestilles gjennom lege med rekvisisjonsrett og betales over folketrygden

 

Myke korsetter - Prefabrikkerte

Vanligvis er prefabrikkerte korsetter laget i et elastisk materiale som tillater en relativt høy bevegelighet av overkroppen. Har begrenset støttefunksjon, men reduserer ofte tretthetsplager og kan gi en følelse av økt prestasjonsevne for en «sliten» rygg. Disse betales ofte av pasienten selv og kan tilpasses hos Teknomed ved direkte henvendelse.

Myke korsetter - Spesialsydde

Lages av et lite elastisk materiale og tilpasses nøyaktig pasientens kropp. Vanligvis sys spiler inn i stoffet for å øke støtte og stabilitet. Spilekorsett gir god avlastende effekt på ryggen. Benyttes etter henvisning fra rekvirerende spesialist etter ryggoperasjoner, mindre brudd, benskjørhet o.s.v. Kan etter behov forsterkes med plastinnlegg eller annet for å avlaste/korrigere bedre.
Disse korsettene betales vanligvis over folketrygden.

Harde korsetter

Dette er hjelpemidler som gir en effektiv avstivning av ryggen. Tilpasses gjerne før større ryggoperasjoner eller som støtte der kroppens eget muskelskjold ikke kan opprettholde ryggens posisjon. Lages over en gipsmodell tatt av pasientens kropp.
Bestilles gjennom lege med rekvisisjonsrett og betales over folketrygden.

Skulderortoser

Skuldersubluxasjonsortose brukes når en arm er helt eller delvis lammet. Ortosen motvirker skulderens tendens til å gå ut av ledd.

Skulderortoser kan også lages i lycra eller andre materialer for å stabilisere eller  avlaste skulder og overarm.

 

Håndleddsortoser

Håndleddsortoser kan brukes for å avlaste, og støtte håndledd og underarmsmuskulatur ved for eksempel revmatiske lidelser, skader,  betennelsestilstander, eller spastisitet.  Kan også brukes for å bedre grep eller korrigere posisjon av håndledd og fingre.

Hofteortoser

Hofteluxasjonsortoser kan brukes for å holde lårbenet på plass i bekkenet dersom hoften av ulike grunner har en tendens til å gå ut av ledd. Forskjellige typer hofteortoser kan brukes til å forbedre gange, stabilisere eller hindre feilstillinger

 

Kneankelfotortose (KAFO)

Kneankelfotortose blir også kalt helbensortose og strekker seg fra foten over kneet og oppover låret. Disse ortosene brukes når en har en lidelse som hemmer både knefunksjonen og ankelfotfunksjonen. Ortosene lages fra mål , riss, eller gipsavstøpning. De støpes i for eksempel  karbon etter benets form. Ortosene vil ofte ha  både ankelledd og kneledd. I leddene er det lagt inn begrensninger etter hvilke bevegelser en ønsker å unngå

Kneortoser (KO)

Kneortoser tilpasses ved instabilitet , feilstilling, eller artrose i kneleddet. Det kan for eksempel være at kneleddet overstrekkes eller er ustabilt sideveis. Da vil en kneortose kunne stabilisere kneet. Ved artrose (slitasje i kneet) på en del av leddflaten, kan en kneortose være svært effektiv for å lindre smerten. Kneortoser brukes også ved for eksempel skader i leddbånd.

 

Ankelfotortoser (AFO)

Ankelfotortoser brukes blant annet når en har lammelser og  feilstillinger i fot og ankel. Ortosen vil kunne forbedre bevegelser som å løfte foten når en har droppfot og hindre utvikling av feilstillinger. Den støtter også et ustabilt ankelledd etter overtråkk e.l.

Elektriske ortoser

For pasienter med droppfot som skyldes en sentral nerveskade, kan en elektrisk droppfotortose være et egnet hjelpemiddel. Via elektroder plassert øverst på leggen gir ortosen elektriske impulser til nerven som går til muskulatur som løfter fotbladet. Avansert teknologi sørger for at de elektriske impulsene kommer til riktig tidspunkt i gangsyklusen, slik at forfoten løftes i svingfasen og man unngår subbing og snubling. Ortosen har ingen standfasekontroll, og egner seg derfor dårligere for pasienter med redusert stabilitet i kne eller ankel.

 

Det finnes i dag flere typer elektriske droppfotortoser på markedet, og det er svært individuelt hvilken ortose som passer best for den enkelte bruker, både når det gjelder funksjon, design og betjening av hjelpemiddelet. Det er derfor viktig med en grundig utprøving og vurdering av disse kriteriene før man evt søker på et slikt hjelpemiddel.

 

Ortosen egner seg for pasienter med droppfot grunnet skade i sentralnervesystemet som f.eks.

  • Hjerneslag
  • Multippel sklerose
  • Cerebral parese

 

Den egner seg ikke for pasienter med droppfot som følge av perifere nerveskader som f.eks. polio, nervekompresjon grunnet skiveprolaps, Charcot-Marie-Tooth, nerveskade etter operasjon m.m.

Innleggsåler og fotsenger

Innleggsåler og fotsenger brukes når en har smerter eller feilstillinger i føttene. De vanligste årsakene til behovet er feil belastning, skjevstillinger eller benlengdeforskjell. Sålene lages ut fra avtrykk eller gipsavstøpning av føttene. Innleggsåler produseres ut fra blekkavtrykk, eller halvfabrikata. Myke fotsenger produseres etter gipsavstøpning, skumavtrykk eller skanning.

Innleggssålene eller fotsengene produseres i harde, myke og støtabsorberende materialer eller i en kombinasjon av forskjellige materialer