Hjelpemidler til barn

Teknomed har lang erfaring i produksjon, og tilpasning av hjelpemidler for barn.
Vi jobber tett med barnehabilitering, sykehusene, og lokale fysioterapeuter. Vi har tilgjengelig erfaring innen barnehjelpemidler både i Vestfold og Telemark.

Barns behov for hjelpemidler skyldes ofte tidlig ervervede funksjonshemninger som, ryggmargsbrokk, cerebral parese, muskelsykdommer, syndromer, og dysmeli.  Mange barn med mindre feilstillinger kan også ha god nytte av enklere hjelpemidler.

I 2014 installerte vi videovektor-system  i Sandefjord. Vi foretar en enkel ganganalyse for å optimalisere hjelpemidlene.

Barnehjelmidler omfatter mange ulike ortoser. Alle er individuelt tilpasset.

Spesialsko brukes for å stabilisere eller korrigere fot og ankel. Spesialsko med økt volum brukes for å gi ekstra plass for eksempel til ortoser.

 

Kontrollortoser/ståortoser

Kontrollortoser brukes til stå- og gangtrening ved f.eks ryggmargsbrokk.

Ankelortoser

Ankelortoser brukes for å korrigere/hindre feilstillinger, som ståhjelpemiddel, og for å bedre gangfunksjonen. Ved å holde foten og benets ledd i riktig posisjon og ved å overføre krefter mellom ortosen, og benet, kan den bidra betydelig til bedret funksjon.

Korsett

Korsett tilpasses for å avlaste, bedre sittefunksjonen, og for korreksjon av feilstillinger (for eksempel scoliose).

Dynamisk-elastiske ortoser

Disse spesialsys, og kan være et alternativ til ”stive” ortoser.
Gjennom kompresjon, og materialets egenskaper bedres proprioseptiv sans slik at man selv kan oppnå bedre kontroll på muskulatur eller tøye ut kontrakturer.

Kne-ankel-fotortoser
En kne-ankel-fotortose strekker seg fra foten opp til øvre del av låret. Denne typen ortoser brukes for å unngå/korrigere feilstillinger og for å bedre stå/gangfunksjonen. Hjelpemiddelets design vil avhenge av hver enkelt brukers situasjon og behov.
Fotortoser
For å gi korreksjon og støtte til føttene, benyttes fotsenger/innlegg og stabile sko..
Arm, hånd og fingerortoser

Disse  lages i mange varianter, og materialer. De benyttes for å motvirke spastisitet, kontrakturer, og forbedre funksjon.
Håndortoser kan gi grepsforbedring, korreksjon og støtte.

Fottøy/sko