Generell informasjon

Et ortopediske hjelpemiddel er et individuelt tilpassede hjelpemiddel som skal erstatte en tapt legemsdel eller gjenopprette tapt funksjon i bevegelsesorganene. Dette kan være proteser, ortoser eller fottøy.

For å kunne få dekket utgifter til et ortopedisk hjelpemiddel må det foreligge en søknad fra godkjent spesialist og søknaden må godkjennes av NAV

Les mer om kriterier for å få godkjent rekvisisjon på ortopediske hjelpemid-ler på https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-04-18-336

 

Relevante linker: