Fysioterapeut 

Vår fysioterapeut har spesiell kompetanse på gang- og løpsanalyse, samt rehabilitering etter skade og ortopediske inngrep. Hun jobber primært i samarbeid med ortopediingeniør i forbindelse med tilpasning av ortopediske hjelpemidler, samt oppfølging av protesebrukere spesielt, bl.a. gjennom «gåskole». Det er fysioterapeuten som utfører løpsanalyser, ofte i samarbeid med ortopediingeniør. Hun samarbeider også med legene som er tilknyttet Teknomed, og utfører undersøkelse og funksjonstesting av pasienter etter henvisning fra disse. Vi har ingen tradisjonell fysioterapipraksis, men det er mulig å bestille time hos vår fysioterapeut for undersøkelse og veiledning i trening og andre tiltak ved plager knyttet til gang- og løpsfunksjon.