For å sikre at vi ikke utsetter pasienter og
ansatte for smitterisiko, ber vi om at du leser
følgende informasjon:


Før du kommer til timen:
 
Ring oss før du ankommer. Vi vil da spørre deg følgende spørsmål: 

1. Har du symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste eller kortpustethet?)
2. Har du siste 14 dager:
• Vært på reise utenfor Norge?
• Vært i nærheten (<2 meter) av bekreftet tilfelle av Covid-19?
• Bodd i samme husstand med bekreftet tilfelle av Covid-19?
• Vært i samme reisefølge/ reist med samme transportmiddel som person som er bekreftet syk med Covid-19?

3. Fyller pårørende noen av kriteriene i punkt 2 over?

Svarer du «ja» på et av spørsmålene over vil vi be deg om å utsette din time.   

Når du kommer til timen:
Fint om du møter til avtalt tid.
Er du tidlig ute så vent gjerne i bilen.

Ledsagere
For å unngå koronasmitte vil kun brukere som er helt avhengig av ledsager kunne ha med pårørende inn.

Ingen ledsagere får komme inn på klinikken dersom hun/han i løpet av de siste 14 dagene:

· Har vært i utlandet
· Har hatt kontakt med en som er smittet av korona virus
· Har luftveissymptomer (inkludert feber, hoste, tungpustethet,
  sår hals og forkjølelse).

Se folkehelseinstituttet sine hjemmesider www.fhi.no for mer informasjon om risikogrupper.

Hjelp oss til å beskytte våre brukere og ansatte mot korona smitte, så vi alle kan føle oss trygge når vi hjelper deg med ditt ortopediske hjelpemiddel.

Dersom du har behov for sko eller hyllevare likt det du har benyttet tidligere,
kan dette i gjeldende situasjon drøftes på telefon og utleveres pr post.


Ring oss eller send mail til info@teknomed.no dersom du ønsker dialog vedrørende
ditt behov for hjelpemidler, eller om du ønsker å bestille tilbehør til ditt hjelpemiddel.